Wellcome

Blog

Monday FridayThứ hai Thứ Sáu Thứ sáu Xem bản gốc Xếp hạng bản dịch này

2021-11-02 0 Bình luận

Monday-FridayThứ hai-Thứ Sáu-Thứ sáu · Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
sợ những cuộc gọi từ dưới quê rất sợsợ những cuộc gọi từ dưới quê

2021-11-02 0 Bình luận

sợ những cuộc gọi từ dưới quê.. rất sợsợ những cuộc gọi từ dưới quê.. rất sợ
Country life Quốc gia cuộc sống Xem bản gốc Xếp hạng bản dịch này

2021-11-01 0 Bình luận

Country life!Quốc gia cuộc sống! · Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
Chúc mừng sinh nhật thứ 15 Khoa tiếng Italia Trường Đại học Hà Nội HANU

2021-11-01 0 Bình luận

Chúc mừng sinh nhật thứ 15 Khoa tiếng Italia, Trường Đại học Hà Nội (HANU). :-)
One can only hopeMột chỉ có thể hy vọng Xem bản gốc Xếp hạng bản dịch này

2021-10-31 0 Bình luận

One can only hopeMột chỉ có thể hy vọng · Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
We miss you Chúng tôi nhớ anh Xem bản gốc Xếp hạng bản dịch này

2021-10-31 0 Bình luận

We miss you..Chúng tôi nhớ anh.. · Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
Còn lạnh bao nhiêu lâu nữa mn nhỉ E đang phân vân nên cho 500 e quần này về k ấy

2021-10-30 0 Bình luận

Còn lạnh bao nhiêu lâu nữa mn nhỉ. E đang phân vân nên cho 500 e quần này về k ấy. Chất quá cơ.
Lạnh quá Tớ thèm ăn Bánh Bèo và Sủi Dìn Hải Phòng các bạn ạ

2021-10-30 0 Bình luận

Lạnh quá ! Tớ thèm ăn Bánh Bèo và Sủi Dìn Hải Phòng các bạn ạ ?
Muốn có 1 bài hát chạm đến trái tim này để làm MV mà tìm hoài ko có vại dzời

2021-10-29 0 Bình luận

Muốn có 1 bài hát chạm đến trái tim này để làm MV mà tìm hoài ko có vại dzời !
Đang đi thắng gấp tí thì té smc Nhà ai thả rông heo giữa thành phố thế này

2021-10-29 0 Bình luận

Đang đi thắng gấp tí thì té smc Nhà ai thả rông heo giữa thành phố thế này

Bình luận mới