Wellcome

Còn lạnh bao nhiêu lâu nữa mn nhỉ E đang phân vân nên cho 500 e quần này về k ấy