Wellcome

Hệ thống NATURE VIETNAM hãy bình luận để công ty khẩn trương làm nào

Hệ thống NATURE VIETNAM hãy bình luận để công ty khẩn trương làm nào. Đây là quyền lợi nên các bạn đừng bỏ qua status này nha. #Ví_dụ_cụ_thể như sau:
Lụa Phạm Nhà phân phối cấp cao, trực thuộc Tổng phân phối miền Bắc Nhữ Thị Lan Hương, địa chỉ: Thái Bình, số điện thoại xxxxxxxxxx
?CHÍNH SÁCH PHÂN CẤP THEO SỐ LƯỢNG NHẬP NHƯ SAU:
- Chi nhánh: 10 lọ
- Đại lý cấp 2: 35 lọ
- Đại lý cấp 1: 50 lọ
- Đại lý VIP: 100 lọ
- Tổng đại lý: 200 lọ
- Nhà phân phối: 300 lọ
- Nhà phân phối cấp cao: 450 lọ
Những ai đã đạt mức nhập như này rồi thì vẫn giữ nguyên ngay cả khi bây giờ các bạn không nhập hàng. Ví dụ Hoa Võ đã từng nhập 450 lọ 1 tháng nên Hoa Võ là NPPCC. Bây giờ Hoa không nhập đủ 450 lọ 1 lần thì cấp bậc của Hoa vẫn là NPPCC.
?Những ai lên cấp bậc đợt này (nhập hàng sau hôm live trong nhóm cộng đồng để nói về cơ chế này) sẽ được thưởng như sau:
- Đại lý cấp 2 thưởng 2 lọ Nanocurcumin hoặc 2 lọ Nano mầm
- Đại lý cấp 1 thưởng 3 lọ Nanocurcumin hoặc 3 lọ Nano mầm
- Đại lý VIP thưởng 4 lọ Nanocurcumin hoặc 4 lọ Nano mầm
- Tổng đại lý thưởng 6 lọ Nanocurcumin hoặc 6 lọ Nano mầm
- NPP thưởng 10 lọ Nanocurcumin hoặc 10 lọ Nano mầm
- NPPCC thưởng 15 lọ Nanocurcumin hoặc 15 lọ Nano mầm
?Ngoài ra còn được hỗ trợ nhạc chờ thương hiệu cho NPP và Tổng đại lý, mà nếu các bạn tự làm sẽ mất 2350k.
?Tất cả các bạn là thành viên của hệ thống NATURE VIETNAM sẽ được cấp 1 mã số. Và được công khai trên trang web chính thức của hệ thống. Khách hàng vào trang web tra mã số là sẽ ra tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ của bạn, thậm chí có cả ảnh cá nhân nữa.
2019-12-26
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *